top of page
Art Exhibit Blog Banner(1).jpg
20200926_101059_edited.jpg

NAŠIH DESET PROGRAMOV OZ. AKTIVNOSTI

 • Izvajamo meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka, trigliceridov in holesterola. Meritve potekajo vsako prvo sredo v mesecu v društveni pisarni, skozi leto pa jih izvajamo tudi na terenu, npr. v večjih prodajalnah KGZ Litija in Šmartno, v Lekarni Litija in Zdravstvenem domu, na Medgeneracijskem festivalu in Festivalu skupnosti v Litiji na Litijskem teku ter na obeh občinah za zaposlene.

 • Vsak četrtek organiziramo pohode po bližnji in daljni okolici oziroma po vsej Sloveniji in si ogledamo tudi znamenitosti in zgodovino krajev.

 • Organiziramo različne učne delavnice, kjer se s strani strokovnih predstavnikov izvaja prikaz in uporaba pripomočkov za merjenje krvnega sladkorja. Prav tako se izvaja prikaz pomembnosti nege sladkornega bolnika, kot npr. nega diabetičnega stopala, ustne votline ipd.

 • Štirikrat v letu za naše člane in njihove svojce organiziramo tudi edukativno okrevanje v toplicah, v Zdraviliščih Krka in v Dalmaciji.

 • Socialno šibkim članom omogočamo socialno pomoč pri edukativnem okrevanju.

 • V zimskem in spomladanskem času naše člane obiščemo na njihovem domu ali pa v Domu Tisje in enoti Šmelc v Litiji. Obdarimo jih s cvetjem ali praktičnimi darili.

 • Društvo skozi leto organizira najmanj 7 brezpalčanih strokovnih predavanj za vse člane in njihove svojce ter za vse občane ter občanke občin Litija in Šmartno pri Litiji.

 • Izvajamo strokovno vodeno tedensko telovadbo v Športni dvorani Litija ter strokovno vodeno razgibavanje, vadbo in plavanje v bazenu Pungrt Šmartno. Obe aktivnosti potekajo ob sredah.

 • Skozi celo leto organiziramo in se udeležujemo različnih dogodkov in prireditev, kjer se družimo tudi s člani ostalih društev diabetikov.

 • Organiziramo različne ustvarjalne delavnice na katerih izdelujemo unikatne ročne izdelke iz gline, umetnih mas, lesa, papirja, blaga ipd; izdelujemo vizitke, nakit, posode, vaze, lesene zabojčke, slike, figurice, male prte, sveče, rožice, venčke…

Pink Tone Restaurant Facebook Cover(2).j

MERITVE KRVNEGA SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA, TRIGLICERIDOV IN HOLESTEROLA

Izvajanje meritev krvnega sladkorja, krvnega tlaka, holesterola in trigliceridov omogoča posameznikom, da spremljajo svoje zdravstveno stanje. Redno spremljanje teh parametrov ljudem daje možnost varnejšega življenja, ob visokih vrednostih pa jih opozarja na znižanje le teh. Program omogoča tudi svetovanje glede načinov zniževanja naštetih parametrov. Na ta način se pri zainteresirani javnosti ustvarja možnost zgodnejšega odkrivanja povišanih vrednosti sladkorja v krvi in holesterola ter morebitna napotitev k osebnem zdravniku. Meritve omogočajo zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni. Namenjene so predvsem bolnikom, ki niso na inzulinu. Opravljamo jih 1x mesečno v društveni pisarni.
Kraj in čas meritev sta objavljena v vseh naših obvestilih na dogovorjenih mestih. Možnost meritev krvnega sladkorja, holesterola, trigliceridov in krvnega tlaka imajo občani iz obeh občin, oziroma vsa zainteresirana javnost.
Meritve opravljamo:
- Društvena pisarna DD Litija in Šmartno pri Litiji
- Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji
- KGZ Litija TC MARKET, Savska cesta 2, Litija
- KGZ Šmartno pri Litiji, PC, Staretov trg 2b, Šmartno pri Litiji
- Lekarna ZD Litija; Partizanska c. 8
- Lekarna Litija; Levstikova 8 v Litiji
- Mercator; Supermarket pri banki v Litiji
- Občina Litija (osebje)
- Občina Šmartno pri Litiji (osebje)
- vsakoletni Litijski tek
- Festival medgeneracijskega sodelovanja v občini Litija

Pink Tone Restaurant Facebook Cover(7).j

PREDAVANJA

Namen in cilj predavanj je predvsem ozaveščanje in izobraževanje članov, opozarjanje na pomembnost urejenosti sladkorne bolezni, kar posledično vpliva tako na fizično, kot psihično zdravje posameznika.
Predavanja zajemajo tematike uspešnega vodenja sladkorne bolezni, preprečevanje zapletov pri boleznih, opozarjanje na posledice neurejenega sladkorja v krvi, preventiva, izboljšanje kvalitete življenja sladkornih bolnikov in osveščanje mladih o sladkorni bolezni. Namen predavanj je predvsem svetovanje s strani strokovnih predavateljev, saj ljudem na tak način omogočamo spoznavanje, učenje in spremljanje novosti na področju sladkorne bolezni.
Dobro izbrana tema predavanj je pokazatelj, da se na samem predavanju vzpostavi dialog z vprašanji in koristnimi odgovori za vse udeležence, saj se mnogi soočajo s podobnimi problemi, za katere ne vedo kako bi jih rešili oziroma na koga bi se obrnili. Tako se lahko s predavanjem in diskusijo (katera sledi po njem, vedno pa so omenjeni tudi praktični in učinkoviti primeri) udeleženci naučijo in izvejo, kako uravnavati svojo sladkorno bolezen ter morda spremeniti svoj način oziroma življenski slog v bolj zdravega.
Predavanja se izvajajo vsako leto. Trudimo se, da izberemo raznolike teme in prisluhnemo željam članov. Predavatelji so diabetologi in drugi medicinski strokovnjaki.

Pink Tone Restaurant Facebook Cover(8).j

UČNE DELAVNICE

Z učnimi delavnicami poskušamo podati čim več znanja, kako obvladovati sladkorno bolezen za bolj kakovostno, zdravo in kvalitetnejše življenje vseh sladkornih bolnikov.
Delavnice omogočijo praktični prikaz, kar diabetikom olajša rokovanje s pripomočki za osebno higieno ter vzdrževanje oz. preprečevanje sprememb na koži.
Poteka tudi meritev z Doplerjem ter seznanjanje in uporaba pripomočkov za vzdrževanje in negovanje kože ter stopal sladkornega bolnika.
V sodelovanju z diabetologi in zdravstvenimi delavci, delavnice potekajo preko celega leta.

Pink Tone Restaurant Facebook Cover(9).j

USTVARJALNE DELAVNICE

Ustvarjalne delavnice so namenjene druženju in pridobivanju novih znanj in ročnih spretnosti v sproščenem ambientu. Izdelujemo unikatne ročne izdelke iz gline, umetnih mas, lesa, papirja, blaga ipd; izdelujemo vizitke, nakit, posode, vaze, lesene zabojčke, slike, figurice, male prte, sveče, rožice, venčke…

Pink Tone Restaurant Facebook Cover(13).

EDUKATIVNO OKREVANJE

Namen edukativnega okrevanja je preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja članov ter vzdrževanje zdravstvenega in fizičnega stanja.
Edukativno okrevanje je na vseh lokacijah izvajanja obogateno s pestrimi aktivnostmi: plavanje in razgibavanje - kopanje v bazenu in morju, vodna aerobika, hidro gimnastika, jutranja telovadba v telovadnici ali na prostem, prilagojeni pohodi v okolici pod vodstvom vaditeljev, organizirana nordijska hoja, vsakodnevno merjenje krvnega sladkorja in krvnega tlaka. Organizirana so tudi različna zdravstvena predavanja o sladkorni bolezni in prikaz dietne prehrane pod mentorstvom medicinskih sester in nutricistov. V termah je pripravljena uravnotežena prehrana primerna za diabetike.
Poleg tega pa je okrevanje namenjeno tudi druženju in izmenjavi življenjskih izkušenj ter spodbuda soudeležencev k bolj zdravemu, polnemu in kakovostnejšemu načinu življenja ter s tem uravnavanju sladkorne bolezni.

Pink Tone Restaurant Facebook Cover(18).

SOCIALNA POMOČ POSAMEZNIKOM

S socialno pomočjo pomagamo posameznikom, ki so bolni in socialno šibki, da imajo možnost vključitve v edukativno okrevanje - prispevamo k plačilu okrevanja.
Članom, ki se udeležijo našega okrevanja in so gibalno ovirani (npr. amputacija noge) in se ne morejo peljati z organiziranim prevozom (avtobus) omogočimo individualno vožnjo s Sopotnikom (osebni avto) – ta program se izvaja v občini Litija in Šmartno pri Litiji.

Pink Tone Restaurant Facebook Cover(16).

OBISKI NA DOMU

V zimskih dneh izvajamo obiske in skromne obdaritve po domovih in v domu starejših občanov Tisje – Šmartno pri Litiji in enoti ŠMELC v Litiji.
Obisk starejših posameznikov na njihovem domu jim veliko pomeni, saj so dolgoletni člani, kateri se ne morejo redno udeleževati naših aktivnosti.
Obiske opravljamo pri starejših članih nad 70 let. V spomladanskem času pripravimo kratek program v domu Tisje in v enoti ŠMELC v Litiji. Programe ne moremo izvesti sami, zato jih pripravljamo s pomočjo pevskega zbora, ali kakšne druge kulturne skupine.
Vsi obiskani člani izrazijo veliko veselje pri naših obiskih, kar pa je za nas vsekakor največji uspeh in zadovoljstvo.

Pink Tone Restaurant Facebook Cover(19).

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

 • pohodi

 • tedenska telovadba

 • razgibavanje in plavanje

 • vadba v bazenu


Redna telesna aktivnost pri sladkornih bolnikih deluje preventivno in je nujna za urejenost sladkorne bolezni. Pozitivno deluje tudi na stres, saj ga z dobro telesno kondicijo lažje prenašamo. Namen je predvsem vzdrževanje telesne kondicije ter razgibavanje celega telesa, ki posledično vpliva na izboljšanje splošnega počutja in s tem zmanjševanje možnosti zapletov pri sladkorni bolezni. Gibanje v naravi, celodnevne aktivnosti in druženje članov društva, pozitivno vpliva na sprostitev in splošno boljše počutje ter zmanjšuje slab vpliv sladkorne bolezni na organizem. Zaradi redne telesne aktivnosti skozi celo leto so vidni rezultati urejenega krvnega sladkorja. Informacije s strani udeležencev po gibanju so sproščeno počutje in občutno manj stresa v vsakdanjem življenju, kar pripomore k vzdrževanju stanja sladkorne bolezni.

Pink Tone Restaurant Facebook Cover.jpg

DRUŽENJA

Druženja omogočajo boljše počutje, spoznavanje različnih vsebin delovanja ostalih društev ter učenje novih ročnih spretnosti.
- Športno druženje diabetikov Slovenije,
- Pohod ob svetovnem dnevu diabetesa,
- Druženje z diabetiki iz vse Slovenije na proslavi ob Svetovnem dnevu sladkorne bolezni,
- Zaključno srečanje - izlet na koncu leta,
- Ustvarjalne delavnice.

bottom of page