top of page
Art Exhibit Blog Banner(13).jpg

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI JE VSE IN ŠE MNOGO VEČ…

Društvo diabetikov Litija je leta 1988 ustanovil gospod Albin Jesenšek, ki je  verjel v idejo, da je s sladkorno boleznijo lažje živeti, če veš, da nisi sam. Bil je dober organizator in vizionar, ki je v združevanju diabetikov videl veliko prednost. Društvo je uspešno vodil 10 let. Prvotno je bilo društvo majhno, a je zaradi dobrega odziva prebivalcev hitro raslo. Sledil je prvi vpis v register društev 27.2.1992. Leta 1998 je gospod Jesenšek zapustil mesto predsednika.


 V aprilu leta 1998 je bila na Zboru članov za novo predsednico izvoljena gospa Darja Zupančič. Pod njenim vodstvom se je Društvo diabetikov iz Zdravstvenega doma Litija preselilo v stavbo na Parmovi ulici 7, kjer si je prostore delilo skupaj z Društvom invalidov Litija. Društvo diabetikov Litija je tu prvič imelo svoje prostore in je lahko pričelo z vsemi svojimi aktivnostmi.  Takrat je društvo štelo 120 članov. V času njenega predsednikovanja je društvo raslo in bogatilo svoj program, veliko je naredilo za ozaveščanje in izobraževanje sladkornih bolnikov. Pridobilo je tudi status humanitarne organizacije in leta 2008, ob svoji dvajseti obletnici, v sodelovanju z Zvezo društev diabetikov Slovenije  organiziralo  državno proslavo ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni. V tem času je društvo štelo 500 članov.

Posebno pozornost je društvo usmerilo v svetovanje, učenje in pomoč diabetikom pri življenju s sladkorno boleznijo, kar pomeni, da je organiziralo zdravstvena predavanja, delavnice in pogovore o bolezni sami, o načinu samovodenja sladkorne bolezni, o spremljajočih boleznih kot posledice sladkorne bolezni in načinih preprečevanja le teh. Velik poudarek je društvo dajalo telesnim aktivnostim diabetikov in sicer redni telovadbi v telovadnici, kratkim in daljšim planinskim pohodom, organiziranim vodenjem plavanja v Zdravilišču Laško in še mnogo drugim dejavnostim.

Društvo deluje v dobrobit vsem diabetikom, članom, podpornim članom in nečlanom, zato je zaprosilo za status humanitarne organizacije, za kar je Društvu diabetikov Litija Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 28.1.2008 izdalo odločbo za pridobitev statusa humanitarne organizacije. S to odločbo se je Društvu diabetikov Litija podelilo status humanitarne organizacije, prav tako pa se je s to odločbo Društvo diabetikov Litija vpisalo v razvid humanitarnih organizacij pri Ministrstvu za zdravje pod zaporedno številko HO-KB-048.

V istem letu, natančneje 15.11.2008, je ob proslavi svetovnega dneva sladkorne bolezni Društvo diabetikov Litija praznovalo 20-letnico svojega delovanja. Častni pokrovitelj prireditve je bil takratni predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk.


Leta 2012 je vodenje društva prevzela gospa Rudolfa Pogačar, ki je še razširila program društva in poskrbela, da je Društvo diabetikov Litija  dobilo svoj uraden naziv  Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji, ker se je razširilo in združilo diabetike iz občin Litija in Šmartno pri Litiji.

V istem letu se je Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji pridružilo še trem društvom v Sloveniji, ki so prevzela organizacijo 14. Državnega tekmovanja iz znanja sladkorne bolezni za učence osnovnih in srednjih šol, ki se ga je udeležilo 390 učencev in dijakov iz 136 šol v spremstvu 131 mentorjev. Ob sodelovanju obeh občin, Gimnazije Litija in OŠ Gradec v Litiji smo izvedli tekmovanje na zelo visoki ravni. Tako smo mladim na njihov mladostni način, skozi tekmovanje predstavili osnovno vedenje o sladkorni bolezni in pokazali rešitve, kako ohranjati svojo samostojnost in kvaliteto življenja.

V letu 2013 je društvo izvedlo projekt ozaveščanja prebivalcev 18-ih krajevnih skupnosti na območju Litije in Šmartna pri Litiji o sladkorni bolezni. Je prvo društvo, ki je na ta način ljudem predstavilo sladkorno bolezen in jim pokazalo, da se sladkorno bolezen, ne da le premagovati, pač pa jo je potrebno sprejeti in z njo živeti, kar se da polno življenje. Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji je prav tako med prvimi društvi v Sloveniji, ki je ob pomoči predavateljev – zdravnikov iz UKC Ljubljana in dobremu sodelovanju z lokalnim zdravstvenim domom organiziralo mnogo predavanj o sladkorni bolezni, še posebej dobrodošla so bila kratka predavanja po gasilskih enotah v obeh občinah o temeljnih postopkih oživljanja ter praktičnim prikazom uporabe avtomatskega defibrilatorja. Zaradi dobrega odziva,  so organizirali več predavanj kot je bilo načrtovano, najpomembneje pa je, da so ljudje spoznali pomembnost uporabe postopkov oživljanja, kar je bil ključen korak za mnoge donacije, ki so omogočile nakup avtomatskih defibrilatorjev v obeh občinah.

Sodelovali smo tudi na 21. regijskem tekmovanju iz preverjanja znanja ekip prve pomoči ljubljanske regije in tako skupno opravili 1000 meritev krvnega sladkorja.

Predavanja smo usmerili tudi na osnovne šole, in sicer za 8. in 9. razred ter 2. letnik na Gimnaziji Litija. S temi predavanji ozaveščamo mlade o preprečevanju sladkorne bolezni in njenih posledicah ter na splošno o zdravem načinu življenja.


Marca, leta 2019 je na željo izvršnega odbora društva predsedstvo prevzela gospa Mihaela Amršek. Novi predsednici je postavljeno vrsto novih izzivov za naprej. Cilji Društva diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji so tudi v prihodnje pridobivanje in osveščanje novih članov, pridobitev sredstev za izvedbo načrtovanih programov preko sodelovanja na javnih razpisih, dobro sodelovanje z vsemi institucijami in ozaveščanje še več ljudi o nastanku in nevarnostih sladkorne bolezni. Zato tudi večkrat organiziramo meritve sladkorja na javnih lokacijah, ki pa poleg ozaveščanja igrajo še prav posebno vlogo, saj mnogim osebam omogočajo pravočasno odkrivanje sladkorne bolezni in jih tako prepričati, da sladkorna bolezen ne sme postati življenjska sopotnica, ter da se jo da preprečiti z zdravim načinom življenja, kar pa je ključnega pomena.

Leto 2020 nam je prineslo mnogo izzivov, saj smo se morali spopasti s pandemijo COVID-19. Kljub temu v društvu nismo zaspali, delali smo naprej in izvajali naše programe, kolikor nam je bilo to omogočeno. Z veliko truda nam je uspelo izvesti tudi dve edukativni okrevanji. Namesto spomladanskega okrevanja na morju, smo ga potem organizirali v mesecu septembru ter toplice v mesecu oktobru.

V nekaterih programih smo aktivnosti, ki nam niso bile omogočene, zamenjali in spremenili. Zaradi omejitev gibanja v času pandemije, smo 14. novembra, namesto tradicionalnega pohoda ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni na svojih domovih ustvarjali modre obročke, ki so svetovni simbol sladkorne bolezni in z njimi okrasili občino Litija in občino Šmartno pri Litiji. Naredili smo jih več kot 100. Naše druženje pa je potekalo prek telefonov, elektronske pošte in Zoom-a. Smo prvi od 39-ih društev diabetikov v Sloveniji, ki smo na tak način obeležili svetovni dan diabetesa.

Člane se trudimo usmeriti v novitete spremljanja sladkorne bolezni, saj znanost v tej smeri hitro napreduje. Merilni sistem FreeStyle Libre je inovativni sistem merjenja sladkorne bolezni brez pogostega zbadanja, saj se senzor namesti samo enkrat na 14 dni. ZDDS je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS poskrbel za dostopnost tega sistema tudi v Sloveniji. Društvo pa se trudi to informacijo razširiti med svoje člane in jih spodbuditi za uporabo teh merilnikov. Ravno tako pa si društvo prizadeva, da bi s pomočjo pokroviteljev nabavili merilnik MESI ABPI MD za merjenje gleženjskega indeksa. To pa pomaga odkrivati zgodnje periferne arterijske bolezni, kar preprečuje amputacije nog. Za sladkorne bolnike je to še posebej pomembno. 

bottom of page